Header image

„Můžete přispět na účet spolku č.2401236769/2010, Vaše příspěvky budou využity výhradně na nezbytné náklady spojené s účelem spolku, zejména na oponentní posudky, které bude nutno obstarat pro účelysprávních řízení jako protiváhu lživým posudkům investora (hlukové a imisní studie, dopravní studie atp.)“.
   „Navštivte naše stránky na facebooku, naleznete tam nejrychleji aktualizované informace - https://www.facebook.com/bezpecnykvet
 
 
 
 

Společnost FOSTYS s.r.o., za níž stojí jakýsi tajemný americký (dříve švýcarský) investor, učinila v roce 2015 první krok k provedení monstrózní nástavby o 10-11 podlažích a přístavby OD TESCO (dříve OD Květ) v Jabloňové ulici v Praze 10.

Tímto prvním krokem je zjišťovací řízení o posouzení vlivu investorova projektu na životní prostředí (tzv. EIA), které je vedeno Odborem životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pod kódem PHA962 na základě oznámení podaného investorem dne 14.1.2015.

Investor svou snahu o dosažení maximálního zisku prostřednictvím prodeje bytů, nebytových prostor a garážových stání, které se chystá umístit do obří nástavby na stávající dvoupatrový objekt OD TESCO, maskuje za součást jakési revitalizace veřejného prostoru, o které sice radnice Městské části Praha 10 mluví, ale fakticky ničeho nekoná k její realizaci (není záměr, není projekt, není rozpočet).

Tím se investor snaží působit na správní orgány, aby jeho záměr vypadal tak, že je ve veřejném zájmu. OPAK JE ALE PRAVDOU – jde jen a pouze o zisk investora, jemuž za oběť „padnou“ obyvatelé v okolí, kteří budou zatíženi těmito negativními vlivy:

 • nárůst dopravy v již tak „neprůjezdné“ oblasti – investor sám připouští nárůst o 1/3 oproti stávajícímu stavu – skutečnost by velmi pravděpodobně byla mnohem horší;
 • ztráta parkovacích míst v okolí;
 • nárůst počtu parkujících aut – ne každý případný obyvatel nového věžáku by si koupil drahé garážové stání a pro návštěvníky nových obchodů a restaurací investor připravil pouhých směšných 14 stání;
 • nejméně rok a půl života staveništi – jen na přípravu pro několik podzemních podlaží investor plánuje odvézt 24.000 m3 zeminy – neustálý provoz těžké techniky, hluk, zápach, prach a s tím spojená zvýšená nemocnost;
 • odstranění stávající zeleně v okolí bez závazku nahrazení novou;
 • ztráta slunečního svitu pro domy v okolí;
 • ztráta soukromí a ztráta charakteru místa – investor plánuje zastavět přístavbou prostor stávajícího autoservisu s tím, že obvodová zeď přístavby bude umístěna až k patě chodníku v Ostružinové ulici;
 • ztížených pochozích podmínek při průchodu mezi OC Květ a panelovým domem ze zadní strany a přechod Ostružinové ulice, při plánované výstavbě.

Dle investorova oznámení by dostavba měla probíhat na pozemcích Magistrátu hl. m. Prahy, aniž by však měl souhlas vlastníka – lze se jen dohadovat, zda to je jen drzý pokus, nebo zda si je investor následným souhlasem Magistrátu dopředu jist.

CO MŮŽETE UDĚLAT

 • stát se členy našeho spolku „Bezpečný Květ“ a být tak přímo a bez prodlení informování o aktuálním dění ohledně této záležitosti (viz sekce kontakty);
 • z našich stránek (sekce dokumenty) si stáhnout oznámení investora, totéž lze ze stránek http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA962;
 • ptát se Odboru evidence, správy a využití majetku (pí. Pangrácová, nám. F. Kafky 1, tel. 236 003 240) na stav rozhodování o prodeji magistrátních pozemků investorovi;
 • ptát se Mgr. Bohumila Zoufalíka, radního Prahy 10 pro územní rozvoj (tel. 267 093 579, e-mail bohumilz@praha10.cz) na stanovisko Městské části Praha 10 k tomuto nesmyslnému a okolí zatěžujícímu projektu;
 • ptát se Bc. Martina Pecánka, vedoucího odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (tel. 267 093 565 email: martinp(zav)praha10.cz) na existenci a stav všech s projektem věžáku spojených řízení.